Wykaz publikacji:

1. Rozprawy:

[1.1]
doktorska: Zaremba K., „Detektor elektronów konwersji z podwójnym obszarem wyładowań do spektrometrii efektu Mössbauera”, Politechnika Warszawska, 1990;
[1.2]
habilitacyjna: Zaremba K., „Wybrane radiacyjne metody badania składu tkanek i płynów ustrojowych”, Prace Naukowe PW, Seria „Elektronika”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, z. 137 (2002), 166 stron.

2. Książki, monografie: –

3. Rozdziały w książkach:

[3.1]
Rubel T., Raczyński L., Zaremba K., „Metody analizy danych w badaniach proteomicznych wykorzystujących spektrometrię mas”, w: Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i zastosowania, Torbicz W. (red.) (2014), rozdz. 14, Oficyna Wydawnicza EXIT, str. 330-344;

4. Artykuły w czasopismach z listy JCR

[4.1]
SMC Collaboration (Adeva B. et al.), „Measurement of the Polarisation of a High Energy Muon Beam”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 343 (1994), pp. 363-373;
[4.2]
NMC Collaboration (Arneodo M. et al.), „The Q2 Dependence of the Structure Function Radio F2d / F2p and the Difference Rd - Rp in Deep Inelastic Muon Scattering”, Nuclear Physics B 481 (1996), pp. 23-39;
[4.3]
NMC Collaboration (Arneodo M. et al.), „The A Dependence of the Nuclear Structure Function Ratios”, Nuclear Physics B 481 (1996), pp. 3-22;
[4.4]
NMC Collaboration (Arneodo M. et al.), „Accurate measurement of F2d / F2p and Rd - Rp”, Nuclear Physics B 487 (1997), pp. 3-26;
[4.5]
NMC Collaboration (Arneodo M. et al.), „Measurement of the Proton and Deuteron Structure Function F2d and F2p and the Ratio σL / σT”, Nuclear Physics B 483 (1997), pp. 3-43;
[4.6]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Spin Structure of the Proton from Polarized Inclusive Deep Inelastic Muon-Proton Scattering”, Physical Revue D 56 (1997), pp. 5330-5358;
[4.7]
SMC Collaboration (Dulya C. et al.), „A Line-Shape Analysis for Spin-1 NMR Signals”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Reseach A 398 (1997), pp. 109-125;
[4.8]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „The Spin-Dependent Structure Function g1(x) of the Deuteron from Polarized Deep-Inelastic Muon Scattering”, Physics Letters B 396 (1997), pp. 338-348;
[4.9]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „The Spin-Dependent Structure Function g1(x) of the Proton from Polarized Deep-Inelastic Muon Scattering”, Physics Letters B 412 (1997), pp. 414-424;
[4.10]
COMPASS Collaboration (Agarwala J. et al.), „Contribution of exclusive diffractive processes to the measured azimuthal asymmetries in SIDIS”, Nuclear Physics B 956 (1997), 115039, 14 pp.;
[4.11]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Domański G., Marzec J., Sawicki A., Zaremba K., „A Novel Application of Gamma Scattering Techniques for Determining the Bone Density in Oteoporosis”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 18, No. 1-2 (1998), pp. 35-48;
[4.12]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Measurement of Proton and Nitrogen Polarization in Ammonia and a Test of Equal Spin Temperature”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 419 (1998), pp. 60-82;
[4.13]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Spin Asymmetries A1 and Structure Functions g1 of the Proton and the Deuteron from Polarized High-Energy Muon Scattering”, Physical Revue D 58 (1998), 112001, 30 pp.;
[4.14]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Next-to-Leading Order QCD Analysis of the Spin Structure Function g1”, Physical Revue D 58 (1998), 112002, 22 pp.;
[4.15]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Polarised Quark Distributions in the Nucleon from Semi-Inclusive Spin Asymmetries”, Physics Letters B 420 (1998), pp. 180-190;
[4.16]
Domański G., Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Digital Radiographic Photodensitometry in Diagnosis of Osteoporosis”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 18, No. 1-2 (1998), pp. 5-17;
[4.17]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Spin Asymmetries A1 of the Proton and the Deuteron in the Low x and Low Q2 Region from Polarized High Energy Muon Scattering”, Physical Revue D 62 (1999), 072004, 9 pp.;
[4.18]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „A Large Streamer Chamber Muon Tracking Detector in a High-Flux Fixed-Target Application”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 435 (1999), pp. 354-374;
[4.19]
SMC (Adams D. et al.), „The Polarized Double Cell Target of the SMC”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 437 (1999) pp. 23-67;
[4.20]
SMC Collaboration (Adams D. et al.), „Measurement of the SMC Muon Beam Polarisation Using the Asymmetry in the Elastic Scattering of Polarised Electrons”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 443 (2000), pp. 1-19;
[4.21]
SMC Collaboration (Adeva B. et al.), „Erratum: Spin asymmetries Q2 of the proton and the deuteron in the low x and low Q2 region from polarized high energy muon scattering”, Physical Revue D 62 (2000), 079902(E), 2 pp.;
[4.22]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., „Signal Propagation in Straw Tubes with Resistive Cathode”, IEEE Transactions on Nuclear Science 47, No. 1 (2000), pp. 18-24;
[4.23]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Domański G., Marzec J., Zaremba K., „Monte Carlo Modelling of Radiographic Luminescent Receptors”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 21 (2001), pp. 37-52;
[4.24]
Kowalik K., Rondio E., Sulej R., Zaremba K., „Selection of Photon Gluon Fusion Events in DIS”, Acta Physica Polonica B 32 (2001), No. 10, pp. 2929-2946;
[4.25]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., „Transparency of the Straw Tube Cathode for the Electromagnetic Field”, IEEE Transactions on Nuclear Science 49, No 2 (2002), pp. 548-552;
[4.26]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Domański G., Marzec J., Zaremba K., „Detective Quantum Efficiency and Modulation Transfer Function of Radiographic Luminescent Sensors - Comparison of Analytical Model and Monte Carlo Simulation”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 23, No. 4 (2003), pp. 19-32;
[4.27]
Zaremba K., „DECON - Method of the Quantitative Analysis of the XRS Spectra for the Trace Element Analysis”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 23, No. 4 (2003), pp. 3-17;
[4.28]
Zaremba K., „XRF Analysis of Trace Elements in Biological Samples - Theoretical Analysis”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 23, No. 3 (2003), pp. 3-20;
[4.29]
SMC Collaboration (Adeva B. et al.), „Spin asymmetries for events with high pT hadrons in DIS and an evaluation of the gluon polarization”, Physical Revue D 70 (2004), 012002, 9 pp.;
[4.30]
COMPASS Collaboration (Ageev E.S. et al.), „Measurement of the spin structure of the deuteron in the DIS region”, Physics Letters B 612 (2005), 154-164;
[4.31]
COMPASS Collaboration (Ageev E.S. et al.), "Search for the Φ(1860) Pentaquark at COMPASS", The European Physical Journal C 41, (2005), pp. 469-474;
[4.32]
COMPASS Collaboration (Alexakhin V.Yu. et al.), "First Measurement of the Spin Asymmetries of the Deuteron in Semi-inclusive Deep Inelastic Scattering", Physical Review Letters 94 (2005), 202002, 6 pp.;
[4.33]
Kurjata R., Pawłowski Z., Domański G., Trybuła A., Zaremba K., Marzec J., Konarzewski B., „Fixed Geometry Optical Scanner for Laboratory Use”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 25, No. 1 (2005), pp. 59-64;
[4.34]
Rubel T., Pawłowski Z., Zaremba K., "Methods of Micro-array Data Preprocessing for Classification of Tumors", Biocybernetics and Biomedical Engineering 25, No. 4 (2005), pp. 35-57;
[4.35]
Bychkov V.N. et al., „The large size drift chamber of the COMPASS experiment”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 556 (2006), pp. 66-79;
[4.36]
COMPASS Collaboration (Ageev E.S. et al.), „Gluon polarisation in the nucleon from quasi- real photoproduction of high-pT hadron pairs”, Physics Letters B 633 (2006), pp. 25-32;
[4.37]
COMPASS Collaboration (Alexakhin V.Yu. et al.), „The deuteron spin-dependent structure function gd1 and its first moment”, Physics Letters B 647 (2007), pp. 8-17;
[4.38]
COMPASS Collaboration (Ageev E.S. et al.), „A new measurement of the Collins and Sivers asymmetries on a transversely polarised deuteron target”, Nuclear Physics B765 (2007), pp. 31-70;
[4.39]
COMPASS Collaboration (Alexakhin V.Yu. et al.), „Spin asymmetry Ad1 and the spin- dependent structure function gd1 of the deuteron at low values of x and Q2”, Physics Letters B 647 (2007), pp. 330-340;
[4.40]
COMPASS Collaboration (Abbon P. et al.), „The COMPASS experiment at CERN”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 577 (2007), pp. 455-518;
[4.41]
Padée A., Zaremba K., Kurek K., „Particle detection optimization by means of a distributed evolutionary algorithm”, Measurement Science and Technology 18 (2007), pp. 2472-2476;
[4.42]
Sulej R., Zaremba K., Kurek K., Rondio E., „Application of the neural networks in events classification in the measurement of the spin structure of the deuteron”, Measurement Science and Technology 18 (2007), pp. 2486-2490;
[4.43]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), "Double spin asymmetry in exclusive ρ0 at COMPASS ", The European Physical Journal C 52, No. 2 (2007), pp. 255-265;
[4.44]
Lagoda J., K. Zaremba et al., „Polarization Effects in tau Production by Neutrinos”, Acta Physica Polonica B 38, No. 6 (2007), pp. 2083-2103;
[4.45]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „The Polarised Valence Quark Distribution from semi-inclusive DIS”, Physics Letters B 660 (2008), pp. 458-465;
[4.46]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), "Measurement of the Longitudinal Spin Transfer to Lambda and Anti-Lambda Hyperons in Polarised Muon DIS", The European Physical Journal C 64 (2009), pp. 171-179;
[4.47]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Flavour Separation of Helicity Distributions from Deep Inelastic Muon-Deuteron Scattering”, Physics Letters B 680 (2009), pp. 217-224;
[4.48]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Gluon polarisation in the nucleon and longitudinal double spin asymmetries from open charm muoproduction”, Physics Letters B 676 (2009), pp. 31-38;
[4.49]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Collins and Sivers asymmetries for pions and kaons in muon-deuteron DIS”, Physics Letters B 673 (2009), pp. 127-135;
[4.50]
A. Izmaylov et al., „Scintillator counters with WLS fiber/MPPC readout for the side muon range detector (SMRD)of the T2K experiment”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 623 (2010), pp. 382-384;
[4.51]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Quark helicity distributions from longitudinal spin asymmetries in muon–proton and muon–deuteron scattering”, Physics Letters B 693 (2010), pp. 227-235;
[4.52]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Measurement of the Collins and Sivers asymmetries on transversely polarised protons”, Physics Letters B 692 (2010), pp. 240-246;
[4.53]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „The Spin-dependent Structure Function of the Proton g1p and a Test of the Bjorken Sum Rule”, Physics Letters B 690 (2010), pp. 466-472;
[4.54]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), "Observation of a JPC = 1-+ exotic resonance in diffractive dissociation of 190 GeV/c π- into π- π- π*", Physical Review Letters 104 (2010), 241803, 6 pp.;
[4.55]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. et al.), „Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced by high-energy muons scattered off longitudinally polarised deuterons”, The European Physical Journal C70, No. 1-2 (2010), pp. 39-49;
[4.56]
Raczyński L., Rubel T., Zaremba K., „Proteins and Peptides Identification from MS/MS data in Proteomics”, Biocybernetics and Biomedical Engineering 30, No. 3 (2010), pp. 35-47;
[4.57]
Ziembicki M. et al., „The SMRD subdetector at the T2K near detector station”, Acta Physica Polonica B 41 (2010), pp. 1579-1584;
[4.58]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Indication of Electron Neutrino Appearance from an Accelerator-produced Off-axis Muon Neutrino Beam”, Physical Review Letters 107 (2011), 041801, 8 pp.;
[4.59]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „The T2K experiment”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 659 (2011), pp. 106-135;
[4.60]
Vacheret A. et al., „Characterization and Simulation of the Response of Multi-Pixel Photon Counters to Low Light Levels”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 656 (2011), pp. 69-83;
[4.61]
ICARUS Collaboration (Rubbia C. et al.), „Underground operation of the ICARUS T600 LArTPC – first results”, Journal of Instrumentation 6 (2011), P07011, 14 pp.;
[4.62]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „I - Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: Collins asymmetries”, Physics Letters B 712 (2012), pp. 376-382;
[4.63]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „II - Experimental investigation of transverse spin asymmetries in muon-p SIDIS processes: Sivers asymmetries”, Physics Letters B 712 (2012), pp. 383-389;
[4.64]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Transverse spin effects in hadron-pair production from semi-inclusive deep inelastic scattering”, Physics Letters B 713 (2012), pp. 10-16;
[4.65]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector at the CNGS beam”, Physics Letters B 713 (2012), pp. 17-22;
[4.66]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First Muon-Neutrino Disappearance Study with an Off-Axis Beam”, Physical Revue D 85 (2012), 031103, 7 pp.;
[4.67]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „First Measurement of Chiral Dynamics in π-γ → π- π- π+", Physical Review Letters 108 (2012), 192001, 9 pp.;
[4.68]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurements of the T2K neutrino beam properties using the INGRID on-axis near detector”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 694 (2012), pp. 211-223;
[4.69]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „A Search for the analogue to Cherenkov radiation by high energy neutrinos at superluminal speeds in ICARUS”, Physics Letters B711 (2012), pp. 270-275;
[4.70]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „D* and D Meson Production in Muon Nucleon Interactions at 160 GeV/c", The European Physical Journal C 72 (2012), 2253, 22 pp.;
[4.71]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Precision measurement of the neutrino velocity with the ICARUS detector in the CNGS beam", Journal of High Energy Physics 1211 (2012), 049, 19 pp.;
[4.72]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Exclusive ϱ0 muoproduction on transversely polarised protons and deuterons”, Nuclear Physics B 865 (2012), pp. 1-20;
[4.73]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Measurement of the Cross Section for High-pT Hadron Production in Scattering of 160 GeV/c Muons off Nucleons”, Physical Review D 88 (2013), No. 9, 091101, 8 pp.;
[4.74]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of Neutrino Oscillation Parameters from Muon Neutrino Disappearance with an Off-axis Beam", Physical Review Letters 111 (2013), 211803, 7 pp.;
[4.75]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Search for anomalies in the νe appearance from a νμ beam", The European Physical Journal C 73 (2013), 2599, 6 pp.;
[4.76]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), "Hadron Transverse Momentum Distributions in Muon Deep Inelastic Scattering at 160 GeV/c", The European Physical Journal C 73 (2013), 2531, 15 pp.;
[4.77]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), "Study of Σ(1385) and Ξ(1321) hyperon and antihyperon production in deep inelastic muon scattering", The European Physical Journal C 73 (2013), 2581, 9 pp.;
[4.78]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Evidence of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam”, Physical Revue D 88 (2013), No. 3, 032002, 41 pp.;
[4.79]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the inclusive νμ charged current cross section on carbon in the near detector of the T2K experiment”, Physical Revue D 87 (2013), 092003, 22 pp.;
[4.80]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „The T2K Neutrino Flux Prediction”, Physical Revue D 87 (2013), 012001, 36 pp.;
[4.81]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Precise 3D track reconstruction algorithm for the ICARUS T600 liquid argon time projection chamber detector", Advances in High Energy Physics 2013 (2013), 260820, 16 pp.;
[4.82]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Experimental search for the „LSND anomaly” with the ICARUS detector in the CNGS neutrino beam", The European Physical Journal C 73, (2013), 2345, 13 pp.;
[4.83]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Leading order determination of the gluon polarisation from DIS events with high-pT hadron pairs”, Physics Letters B 718 (2013), pp. 922-930;
[4.84]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), "Leading and Next-to-Leading Order Gluon Polarization in the Nucleon and Longitudinal Double Spin Asymmetries from Open Charm Muoproduction", Physical Revue D 87 (2013), 052018, 35 pp.;
[4.85]
T2K Collaboration (Aoki S. et al.), „The T2K Side Muon Range Detector”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 698 (2013), pp. 135-146;
[4.86]
COMPASS Collaboration (Abe K. et al.), „Transverse target spin asymmetries in exclusive ϱ0 muoproduction”, Physics Letters B 731 (2013), pp. 19-26;
[4.87]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Recent Results from the T2K Experiment”, Nuclear Physics B - Proceedings Supplements 246-247 (2014), pp. 23-28;
[4.88]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the intrinsic electron neutrino component in the T2K neutrino beam with the ND280 detector”, Physical Revue D 89 (2014), 092003, 18 pp.;
[4.89]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Precise Measurement of the Neutrino Mixing Parameter θ23 from Muon Neutrino Disappearance in an Off-Axis Beam”, Physical Review Letters 112 (2014), No. 18, 181801, 8 pp.;
[4.90]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the incusive νµ charged current cross section on iron and hydrocarbon in the T2K on-axis neutrino beam”, Physical Revue D 90 (2014), 052010, 17 pp.;
[4.91]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „A high-statistics measurement of transverse spin effects in dihadron production from muon-proton semi-inclusive deep-inelastic scattering”, Physics Letters B 736 (2014), pp. 124-131;
[4.92]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Measurement of azimuthal hadron asymmetries in semi-inclusive deep inelastic scattering off unpolarised nucleons”, Nuclear Physics B 886 (2014), pp. 1046-1077;
[4.93]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Spin alignment and violation of the OZI rule in exclusive ω and ϕ production in pp collisions”, Nuclear Physics B 886 (2014), pp. 1078-1101;
[4.94]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Observation of Electron Neutrino Appearance in a Muon Neutrino Beam”, Physical Review Letters 112 (2014), No. 6, 061802, 6 pp.;
[4.95]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „The trigger system of the ICARUS experiment for the CNGS beam”, Journal of Instrumentation 9 (2014), P08003, 23 pp.;
[4.96]
COMPASS Collaboration (C. Adolph et al.), „Measurement of radiative widths of a2(1320) and π2(1670)", The European Physical Journal A 50 (2014), 79, 19 pp.;
[4.97]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the Inclusive Electron Neutrino Charged Current Cross Section on Carbon with the T2K Near Detector”, Physical Review Letters 113 (2014), No. 24, 241803, 7 pp.;
[4.98]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the neutrino-oxygen neutral-current interaction cross section by observing nuclear deexcitation γ rays”, Physical Revue D 90 (2014), 072012, 11 pp.;
[4.99]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Search for short baseline νe disappearance with the T2K near detector”, Physical Revue D 91 (2015), No. 5, 051102, 8 pp.;
[4.100]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Neutrino oscillation physics potential of the T2K experiment”, Progress of Theoretical and Experimental Physics, Vol. 4 (2015), 043C01, 36 pp.;
[4.101]
COMPASS Collaboration (Abbon Ph. et al.), „The COMPASS setup for physics with hadron beam”, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 779 (2015), pp. 69-115;
[4.102]
Dziewiecki M. et al., „Study of a 3×3 module array of the ECAL0 calorimeter with an electron beam at the ELSA”, Journal of Physics: Conference Series 587 (2015), No. 1, 012040, 12 pp.;
[4.103]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Odd and Even Partial Waves of ηπ− and η′π− in π−p→η(′)π−p at 191 GeV/c”, Physics Letters B 740 (2015), pp. 303-311;
[4.104]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Search for exclusive photoproduction of Z±c(3900) at COMPASS”, Physics Letters B 742 (2015), pp. 330-334;
[4.105]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Erratum to: Hadron transverse momentum distributions in muon deep inelastic scattering at 160 GeV/c”, The European Physical Journal C 75 (2015), 94, 3 pp.;
[4.106]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Measurement of the charged-pion polarizability”, Physical Review Letters 114 (2015), 062002, 6 pp.;
[4.107]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurements of neutrino oscillation in appearance and disappearance channels by the T2K experiment with 6.6 x 1020 protons on target”, Physical Revue D 91 (2015), 072010, 50 pp.;
[4.108]
Rychter A. et al., „Fully Automated Machine for Scanning SiPM detectors”, Proceedings of Science 042 (2015), 7 pp.;
[4.109]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Collins and Sievert asymmetries in muonproduction of pions and kaons off transversely polarized proton”, Physics Letters B 744 (2015), pp. 250-259;
[4.110]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the νμ charged current quasielastic cross section on carbon with the T2K on-axis neutrino beam”, Physical Revue D 91 (2015), 112002, 17 pp.;
[4.111]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the electron neutrino charged-current interaction rate on water with the T2K ND280 π0 detector”, Physical Revue D 91 (2015), 112010, 11 pp.;
[4.112]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Observation of a New Narrow Axial-Vector Meson α1(1420)”, Physical Review Letters 115 (2015), 082001, 6 pp.;
[4.113]
ICARUS Collaboration (M. Antonello et al.), „Operation and performance of the ICARUS T600 cryogenic plant at Gran Sasso underground Laboratory”, Journal of Instrumentation 10 (2015), P12004, 25 pp.;
[4.114]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the νμ charged-current quasielastic cross section on carbon with the ND280 detector at T2K”, Physical Revue D 92 (2015), 0112003, 14 pp.;/div>
[4.115]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Upper bound on neutrino mass based on T2K neutrino timing measurements”, Physical Revue D 93 (2016), 012006, 15 pp.;
[4.116]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of Muon Antineutrino Oscillations with an Accelerator-Produced Off-Axis Beam”, Physical Revue Letters 116 (2016), No. 18, 181801, 8 pp.;
[4.117]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the muon neutrino inclusive charged-current cross section in the energy range of 1–3 GeV with the T2K INGRID detector”, Physical Revue D93 (2016), no. 7, 072002, 23 pp.;
[4.118]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Longitudinal double spin asymmetries in single hadron quasi-real photoproduction at high pT”, Physics Letters B 753 (2016), pp. 573-579;
[4.119]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Interplay among transversity induced asymmetries in hadron leptoproduction”, Physics Letters B 753 (2016), pp. 406-411;
[4.120]
Domanski G. et al., „The Study of Radiation Damage of EPROM 2764 Memory”, Nuclear Technology & Radiation Protection 31 (2016), No. 3, pp. 233-239;
[4.121]
Anfimov N. et al., „Tests of the module array of the ECAL0 electromagnetic calorimeter for the COMPASS experiment with the electron beam at ELSA”, Physics of Particles and Nuclei Letters B 753 (2016), pp. 566-569;
[4.122]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of double-differential muon neutrino charged-current interactions on C8H8 without pions in the final state using the T2K off-axis beam”, Physical Revue D 93 (2016), No. 11, 112012, 25 pp.;
[4.123]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of Coherent π+ Production in Low Energy Neutrino-Carbon Scattering”, Physical Revue Letters 117 (2016), No. 19, 192501, 7 pp.;
[4.124]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „The spin structure function gp1 of the proton and a test of the Bjorken sum rule”, Physics Letters B 753 (2016), pp. 18-28;
[4.125]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of neutrino and antineutrino oscillations by the T2K experiment including a new additional sample of νe interactions at the far detector”, Physical Revue D96 (2017), No. 9, 092006, 49 pp.;
[4.126]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Updated T2K measurements of muon neutrino and antineutrino disappearance using 1.5×1021 protons on target”, Physical Revue D96 (2017), No. 1, 011102, 9 pp.;
[4.127]
COMPASS Collaboration (Aghasyan M. et al.), „First measurement of transverse-spin-dependent azimuthal asymmetries in the Drell-Yan process”, Physical Revue Letters 119 (2017), No. 11, 112002, 7 pp.;
[4.128]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the νμ charged-current cross sections on water, hydrocarbon, iron, and their ratios with the T2K on-axis detectors”, Physical Revue D 96 (2017), No. 5, 052001, 15 pp.;
[4.129]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Search for Lorentz and CPT violation using sidereal time dependence of neutrino flavour transitions over a short baseline”, Physical Revue D 95 (2017), No. 11, 111101, 9 pp.;
[4.130]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „First measurement of the Sivers asymmetry for gluons using SIDIS data”, Physics Letters B 772 (2017), pp. 854-864;
[4.131]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Leading-order determination of the gluon polarisation from semi-inclusive deep inelastic scattering data", The European Physical Journal C 77, (2017), No. 4, 209, 14 pp.;
[4.132]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Resonance Production and ππ S-wave in π−+p→π−π−π++ precoil at 190 GeV/c”, Physical Revue D 95 (2017), No. 3, 032004, 59 pp.;
[4.133]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Combined Analysis of Neutrino and Antineutrino Oscillations at T2K”, Physical Revue Letters 118 (2017), No. 15, 151801, 9 pp.;
[4.134]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Muon momentum measurement in ICARUS-T600 LAr-TPC via multiple scattering in few-GeV range”, Journal of Instrumentation 12 (2017), No. 04, P04010, 22 pp.;
[4.135]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Final COMPASS results on the deuteron spin-dependent structure function gd1 and the Bjorken sum rule”, Physics Letters B 769 (2017), pp. 34-41;
[4.136]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Sivers asymmetry extracted in SIDIS at the hard scales of the Drell–Yan process at COMPASS”, Physics Letters B 770 (2017), pp. 138-145;
[4.137]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering off an isoscalar target”, Physics Letters B 767 (2017), pp. 133-141;
[4.138]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First measurement of the muon neutrino charged current single pion production cross section on water with the T2K near detector”, Physical Revue D 95 (2017), No. 1, 012010, 11 pp.;
[4.139]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Exclusive ω meson muoproduction on transversely polarised protons”, Nuclear Physics B 915 (2017), pp. 454-475;
[4.140]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Multiplicities of charged pions and charged hadrons from deep-inelastic scattering of muons off an isoscalar target”, Physics Letters B764 (2017), pp. 1-10;
[4.141]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the single π0 production rate in neutral current neutrino interactions on water”, Physical Revue D97 (2018), No. 3, 032002, 13 pp.;
[4.142]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), "Search for CP Violation in Neutrino and Antineutrino Oscillations by the T2K Experiment with 2.2x1021 Protons on Target", Physical Review Letters, No. 104 (2018), No. 17, 171802, 9 pp.;
[4.143]
COMPASS Collaboration (Aghasyan M. et al.), „Light isovector resonances in π−p→π−π−π+p at 190 GeV/c”, Physical Revue D98 (2018), No. 9, 092003, 72 pp.;
[4.144]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Characterization of nuclear effects in muon-neutrino scattering on hydrocarbon with a measurement of final-state kinematics and correlations in charged-current pionless interactions at T2K”, Physical Revue D98 (2018), No. 3, 032003, 46 pp.;
[4.145]
COMPASS Collaboration (Akhunzyanov R. et al.), „K over K+ multiplicity ratio for kaons produced in DIS with a large fraction of the virtual-photon energy”, Physics Letters B786 (2018), pp. 390-398;
[4.146]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of inclusive double-differential νμ charged-current cross section with improved acceptance in the T2K off-axis near detector”, Physical Revue D98 (2018), 012004, 18 pp.;
[4.147]
COMPASS Collaboration (Aghasyan M. et al.), „Longitudinal double-spin asymmetry Ap1 and spin-dependent structure function gp1 of the proton at small values of x and Q2”, Physics Letters B 781 (2018), pp. 464-472;
[4.148]
COMPASS Collaboration (Akhunzyanov R. et al.), „Transverse-momentum-dependent Multiplicities of Charged Hadrons in Muon-Deuteron Deep Inelastic Scattering”, Physical Revue D 97 (2018), No. 3, 032006, 23 pp.;
[4.149]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First measurement of the νμ charged-current cross section on a water target without pions in the final state”, Physical Revue D 97 (2018), No. 1, 012001, 16 pp.;
[4.150]
JPAC and COMPASS Collaborations (Jackura A. et al.), „New analysis of ηπ tensor resonances measured at the COMPASS experiment”, Physics Letters B 779 (2018), pp. 464-472;
[4.151]
COMPASS Collaboration (Aghasyan M. et al.), „Search for muoproduction of X(3872) at COMPASS and indication of a new state X˜(3872)”, Physics Letters B 783 (2018), pp. 334-340;
[4.152]
Hyper-Kamiokande Collaboration (Abe K. et al.), „Physics potentials with the second Hyper-Kamiokande detector in Korea”, Progress of Theoretical and Experimental Physics (2018), No. 6, 063C01, 65 pp.;
[4.153]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.), „Azimuthal asymmetries of charged hadrons produced in high-energy muon scattering off longitudinally polarised deuterons", The European Physical Journal C 78 (2018), No. 11, 952, 15 pp.;
[4.154]
COMPASS Collaboration (Akhunzyanov R. et al.), „Transverse extension of partons in the proton probed in the sea-quark range by measuring the DVCS cross section”, Physics Letters B 793 (2019), pp. 188-194;
[4.155]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Search for light sterile neutrinos with the T2K far detector Super-Kamiokande at a baseline of 295 km”, Physical Revue D 99 (2019), No. 7, 071103, 10 pp.;
[4.156]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Search for heavy neutrinos with the T2K near detector ND280”, Physical Revue D 100 (2019), No. 5, 052006, 10 pp.;
[4.157]
T2K Collaboration (K. Abe et al.), „Search for neutral-current induced single photon production at the ND280 near detector in T2K”, Journal of Physics G 46 (2019), No. 8, 08LT01, 16 pp.;
[4.158]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the νμ charged-current cross sections on water, hydrocarbon, iron, and their ratios with the T2K on-axis detectors”, Progress of Theoretical and Experimental Physics 4 (2019), 093C02, 19 pp.;
[4.159]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. G. et al.), „Measurement of PT-weighted Sivers asymmetries in leptoproduction of hadrons”, Nuclear Physics B 940 (2019), pp. 34-53;
[4.160]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of neutrino and antineutrino neutral-current quasielastic-like interactions on oxygen by detecting nuclear deexcitation γ rays”, Physical Revue D 100 (2019), No. 11, 112009, 29 pp.;
[4.161]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the muon neutrino charged-current single π+ production on hydrocarbon using the T2K off-axis near detector ND280”, Physical Revue D 101 (2020), No. 1, 012007, 19 pp.;
[4.162]
COMPASS Collaboration (Akhunzyanov R. et al.), „Corrigendum to „Transverse extension of partons in the proton probed in the sea-quark range by measuring the DVCS cross section”, Physics Letters B 800 (2020), 135129, 3 pp.;
[4.163]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Search for Electron Antineutrino Appearance in a Long-baseline Muon Antineutrino Beam”, Physical Review Letters 124 (2020), 161802, 8 pp.;
[4.164]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Simultaneous measurement of the muon neutrino charged-current cross section on oxygen and carbon without pions in the final state at T2K”, Physical Revue D 101 (2020), No. 11, 112004, 32 pp.;
[4.165]
COMPASS Collaboration (Alexeev G.D. et al.), „Antiproton over proton and K over K+ multiplicity ratios at high z in DIS”, Physics Letters B 807 (2020), 135600, 10 pp.;
[4.166]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurement of the charged-current electron (anti-neutrino inclusive cross-sections at the T2K off-axis near detector ND280", Journal of High Energy Physics 10 (2020) 114, 43 pp.;
[4.167]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First combined measurement of the muon neutrino and antineutrino charged-current cross section without pions in the final state at T2K”, Physical Revue D 101 (2020), No. 11, 112001, 44 pp.;
[4.168]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Constraint on the Matter-Antimatter Symmetry-Violating Phase in Neutrino Oscillations”, Nature 580 (2020), 7814, 15 pp.;
[4.169]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First Measurement of the Charged Current ν¯μ Double Differential Cross Section on a Water Target without Pions in the final state”, Physical Revue D 102 (2020), No. 1, 112007, 16 pp.;
[4.170]
COMPASS Collaboration (Alexeev M.G. et al.), „Measurement of the cross section for hard exclusive π0 muoproduction on the proton”, Physics Letters B 805 (2020), 135454, 8 pp.;
[4.171]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First T2K measurement of transverse kinematic imbalance in the muon-neutrino charged-current single-π+ production channel containing at least one proton”, Physical Revue D 103 (2021), No. 11, 012009, 27 pp.;
[4.172]
Hyper-Kamiokande Collaboration (Abe K. et al.), „Supernova Model Discrimination with Hyper-Kamiokande”, The Astrophysical Journal 916 (2021), 15, 7 pp.;
[4.173]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Improved constraints on neutrino mixing from the T2K experiment with 3.13×1021 protons on target”, Physical Revue D 103 (2021), No. 11, 112008, 59 pp.;
[4.174]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „T2K measurements of muon neutrino and antineutrino disappearance using 3.13×1021 protons on target”, Physical Revue D 103 (2021), No. 1, L011101, 9 pp.;
[4.175]
COMPASS Collaboration (Alexeev G. D. et al.), "Triangle Singularity as the Origin of the a1(1420)", Physical Review Letters, No. 127 (2021), 082501, 7 pp.;
[4.176]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurements of ν‾μ and ν‾μ + νμ charged-current cross-sections without detected pions or protons on water and hydrocarbon at a mean anti-neutrino energy of 0.86 GeV”, Progress of Theoretical and Experimental Physics, Vol. 2021 (2021), 043C01, 28 pp.;
[4.177]
Konarzewski B., Marzec J., Kurjata R., Zaremba K., Rychter A., Ziembicki M., Domański G., „An analytical model of preamplifier noise identification in spectrometric system, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 1027 (2021), 10 pp.;
[4.178]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Scintillator ageing of the T2K near detectors from 2010 to 2021”, Journal of Instrumentation 17 (2022), P10028, 34 pp.;
[4.179]
COMPASS Collaboration (Alexeev M.G. et al.), „Exotic meson π1(1600) with JPC=1−+ and its decay into ρ(770)π”, Physical Revue D 105 (2022), No. 1, 012005, 30 pp.;
[4.180]
COMPASS Collaboration (Alexeev M.G. et al.), „Probing transversity by measuring Λ polarisation in SIDIS”, Physics Letters B 824 (2022), 136834, 10 pp.;
[4.181]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Measurements of the νμ and ν¯μ-induced coherent charged pion production cross sections on 12C by the T2K experiment”, Physical Revue D 108 (2023), No. 9, 092009, 15 pp.;
[4.182]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Updated T2K measurements of muon neutrino and antineutrino disappearance using 3.6×1021 protons on target”, Physical Revue D 108 (2023), No. 7, 072011, 10 pp.;
[4.183]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „First measurement of muon neutrino charged-current interactions on hydrocarbon without pions in the final state using multiple detectors with correlated energy spectra at T2K”, Physical Revue D 108 (2023), No. 11, 112009, 32 pp.;
[4.184]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), "Measurements of neutrino oscillation parameters from the T2K experiment using 3.6×1021 protons on target", The European Physical Journal C 83 (2023), 9, 782, 50 pp.;
[4.185]
COMPASS Collaboration (Alexeev G.D. et al.), „Transverse-spin-dependent azimuthal asymmetries of pion and kaon pairs produced in muon-proton and muon-deuteron semi-inclusive deep inelastic scattering”, Physics Letters B 845 (2023), 138155, 8 pp.;
[4.186]
COMPASS Collaboration (Alexeev M.G. et al.), „Collins and Sivers transverse-spin asymmetries in inclusive muoproduction of ρ0 mesons”, Physics Letters B 843 (2023), 137950, 10 pp.;
[4.187]
COMPASS Collaboration (Alexeev G.D. et al.), „Spin density matrix elements in exclusive ω meson muoproduction", The European Physical Journal C 81 (2023), 126, 22 pp.;
[4.188]
COMPASS Collaboration (Alexeev G.D. et al.), „Double J/ψ production in pion-nucleon scattering at COMPASS”, Physics Letters B 838 (2023), 137702, 8 pp.

Artykuły opublikowane w bazie arXiv:

[4.189]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „ICARUS at FNAL. Proposal", arXiv: 1312.7252v1 (2013), 54 pp.;
[4.190]
Plonski P. and Zaremba K., „Visualizing Random Forest with Self-Organising Map”, arXiv: 1405.6684 (2014), 9 pp.;
[4.191]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „Some conclusive considerations on the comparison of the ICARUS νμ to μe oscillation search with the MiniBooNE low-energy event excess”, arXiv: 1502.04833 (2015), 9 pp.;
[4.192]
COMPASS Collaboration (Adolph C. et al.): „Leading-order determination of the gluon polarisation using a novel method”, arXiv: 1512.05053 (2015), 8 pp.;
[4.193]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Proposal for an Extended Run of T2K to 20×1021 POT”, arXiv: 1609.04111 (2016), 68 pp.;
[4.194]
T2K Collaboration (Abe K. et al.), „Sensitivity of the T2K accelerator-based neutrino experiment with an Extended run to 20×1021 POT”, arXiv: 1607.08004 (2016), 18 pp.;
[4.195]
COMPASS Collaboration (Ahhasyan M. et al.), „Observation of X(3872) muoproduction at COMPASS”, arXiv: 1707.01796, 8 pp.;
[4.196]
Adams B. et al., „Letter of Intent: A New QCD facility at the M2 beam line of the CERN SPS (COMPASS++/AMBER)”, arXiv: 1808.00848 (2018), 91 pp.;
[4.197]
DUNE Collaboration (Abi B. et al.), „The DUNE Far Detector Interim Design Report Volume 1: Physics, Technology and Strategies”, arXiv: 1807.10334 (2018), 83 pp.;
[4.198]
DUNE Collaboration (Abi B. et al.), „The DUNE Far Detector Interim Design Report Volume 2: Single-Phase Module”, arXiv: 1807.10327 (2018), 324 pp.;
[4.199]
DUNE Collaboration (Abi B. et al.), „The DUNE Far Detector Interim Design Report Volume 3: Dual-Phase Module”, arXiv: 1807.10340 (2018), 280 pp.;
[4.200]
Hyper-Kamiokande Collaboration (Abe K. et al.), „Hyper-Kamiokande Design Report”, arXiv: 1805.04163 (2018), 333 pp.;
[4.201]
COMPASS Collaboration (Akhunzyanov R. et al.), „Transverse Extension of Partons in the Proton probed by Deeply Virtual Compton Scattering”, arXiv: 1802.05078 (2018), 13 pp.;
[4.202]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. G. et al.): „Measurement of the cross section for hard exclusive π0 leptoproduction”, arXiv: 1903.12030 (2019), 9 pp.;
[4.203]
T2K Collaboration (Abe K. et al.): „Measurement of the charged-current electron (anti-)neutrino inclusive cross-sections at the T2Koff-axis near detector ND280”, arXiv: 2002.11986 (2020), 38 pp.;
[4.204]
T2K Collaboration (Abe K. et al.): „First combined measurement of the muon neutrino and antineutrino charged-current cross section without pions in the final state at T2K”, arXiv: 2002.09323 (2020), 44 pp.;
[4.205]
SPD proto Collaboration (Abazov V.M. et al.), „Conceptual design of the Spin Physics Detector”, arXiv: 2102.00442v3, 193 pp.;
[4.206]
Hyper-Kamiokande Collaboration (Abe K. et al.), „The Hyper-Kamiokande Experiment – Snowmass LOI”, arXiv: 2009.00794v1 (2020), 6 pp.;
[4.207]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. G. et al.): „High-statistics measurement of Collins and Sivers asymmetries for transversely polarised deuterons”, arXiv: 2401.00309 (2023), 9 pp.;
[4.208]
COMPASS Collaboration (Alexeev M. G. et al.): „Final COMPASS results on the transverse-spin-dependent azimuthal asymmetries in the pion-induced Drell-Yan process”, arXiv: 2312.17379 (2023), 9 pp.

5. Artykuły w czasopismach krajowych:

[5.1]
Pawłowski Z., Cudny W., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., Konarzewski B., „Rentgenowska analiza fluorescencyjna w pomiarach stężeń śladowych w organizmie”, Problemy Techniki Medycznej, tom XXIII, nr 3-4 (1992), str. 115-124;
[5.2]
Marzec J., Cudny W., Pawłowski Z., Walentek J., Zaremba K., „Analiza fluorescencyjna w badaniach zawartości pierwiastków śladowych w wodzie”, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, nr 8 (1992), str. 195-197;
[5.3]
Pawłowski Z., Cudny W., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach składu pierwiastkowego aerozoli w atmosferze”, Ochrona Powietrza, nr 6 (1992), str. 153-155;
[5.4]
Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Analiza składu substancji metodą fluorescencji rentgenowskiej”, Elektronizacja, nr 7 (1994), str. 15–18;
[5.5]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., Domański G., „Elektronika odczytu komór słomkowych w eksperymencie COMPASS”, Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, tom 48, zeszyt 2 (2002), str. 421-433;
[5.6]
Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K.: "Optymalizacja luminescencyjnych sensorów obrazu do radiografii medycznej", Elektronizacja 4 (2003), str. 33-36;
[5.7]
Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Zaremba K., Marzec J., Kurjata R., Trybuła A., "A Fast Method for Simulation of Light Propagation in Turbid Media", Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji, Vol. 51 (2005), Special issue, pp. 115-125;
[5.8]
Kuriata R., Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Zaremba K., Marzec J., Trybuła A., „Rekonstrukcja obrazu w tomografii optycznej o stałej geometrii pomiaru”, Mat. II Sympozjum: Inżynieria Biomedyczna i Telemedycyna IBiTel w Warszawie (Warszawa, 7 wrzesień 2007), w Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej – Elektronika, nr. 161 (2007), str. 63-68;
[5.9]
Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Zaremba K., Marzec J., Kurjata R., Trybuła A., „A Simple Method of Determining the Effective Attenuation Coefficient”, Polish Journal of Medical Physics and Engineering 13, No. 1 (2007), pp. 1-12;
[5.10]
Trybuła A., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., Biomedyczne urządzenie do detekcji pojedynczych fotonów”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr. 4/2008, str. 112-114;
[5.11]
Trybuła A., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Wielokanałowe urządzenie do pomiaru zmian ukrwienia tkanek”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr. 4/2008, str. 119-121;
[5.12]
Trybuła A., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „System do pomiaru czasu przelotu fotonów przez tkankę”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr. 4/2008, str. 142-144;
[5.13]
Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Zaremba K., Marzec J., Trybuła A., Kurjata R., „The Use of the Monte Carlo Method to Determine Optical Parameters of Tissue”, Polish Journal of Medical Physics and Engineering, Vol. 13, No. 1 (2008), pp. 23-32;
[5.14]
Zaremba K., „Czy można zmierzyć myśli, czyli podstawy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego”, Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr. 6 (2008), str. 2-4;
[5.15]
Domański G. et al., „Porównanie układów pomiaru prądu fotodiody w dyfuzyjnej tomografii optycznej”, Elektronika, nr. 4 (2010), pp. 135-139;
[5.16]
Trybuła A. et al., „Time Correlated Single Photon Counting System for Optical Measurements”, International Journal of Electronics and Telecommunications 56, No. 3 (2010), pp. 301-306;
[5.17]
Dziewiecki M. et al., „Readout System and Data Processing for OCT Pachymetry”, International Journal of Electronics and Telecommunications 56, No. 3 (2010), pp. 223-230;
[5.18]
Raczynski L., Wozniak K., Rubel T., Zaremba K., „Application of Density Based Clustering to Microarray Data Analysis”, International Journal of Electronics and Telecommunications 56, No. 3 (2010), pp. 281-286.
[5.19]
Brzeski P., Golnik N., Jamrógiewicz T., Pałko T., Zaremba K., „Biomedical Engineering Education at the Warsaw University of Technology”, Bio-Algorithms and Med-Systems 7, No. 3 (2011), pp. 67-72;
[5.20]
Domański G., Konarzewski B., Kurjata R., Marzec J., Zaremba K., „Analiza układu integratora kluczowanego z nieidealnym kluczem”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr. 3/2014, str. 36-39;
[5.21]
Domański G. et al. „Analiza wpływu parametrów wzmacniacza operacyjnego na pracę integratora kluczowanego”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania 56, No. 7 (2015), pp. 16-19;
[5.22]
Domański G. et al., „Analiza optymalnego czasu zerowania pojemności w integratorze kluczowanym”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania 58, No. 2 (2017), pp. 11-14;
[5.23]
Domański G. et al., „Comparison of purely scattering finite difference method for the two-dimensional TM wave with the analytical solution”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania 59, No. 12 (2018), pp. 78-83;
[5.24]
Domański G. et al., „Gain prediction theory of single foil gas electron multiplier detector”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, T. 7, nr 1 (2017), pp. 130-132;
[5.25]
Domański G. et al., „Dead time measurement by two-source method – optimization of measurement time division”, Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, T. 2, nr 1 (2018), pp. 64-66;

6. Komunikaty opublikowane na konferencjach międzynarodowych:

[6.1]
Pawłowski Z., Cudny W., Hildebrandt S., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „Microprocessor System for Auger’s Electrons Spectrometer”, International Conference „Application of CAMAC System for Communication, Automation and Measurements”, Warsaw, 1983;
[6.2]
Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K., „Proportional Counter with Uniform Electric Field in the Zone of Avalanche Multiplication of Electrons for Low Energy X-ray Spectroscopy”, XI International Symposium on Nuclear Electronics, Bratislava, September 1983, V/27;
[6.3]
Pawłowski Z., Hildebrandt S., Marzec J., Walentek J., Cudny W., Zaremba K., „A Microprocessor System for Data Acquisition, Processing and Visualisation for Auger Electrons Spectrometer”, XI International Symposium on Nuclear Electronics, Bratislava, September 1983, X/63;
[6.4]
Pawłowski Z., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „X-ray Fluorescence Analysing Method for in vivo Measurement of Heavy Metals Concentrations in Bone”, Proceedings of the 4th European Conference on Engineering and Medicine „Bridging East and West”, Warsaw 1997, pp. 147–148;
[6.5]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., Domański G., „Singular Value Decomposition in ECG Signal Processing”, 4th European Conference on Engineering and Medicine „Bridging East and West”, Warszawa 1997, pp. 35-36;
[6.6]
Filipkowski A., Zaremba K., „Internationalization of Engineering Education in European Pre-accession Countries: the Polish Case”, 2002 ASEE Annual Conference, Montreal, June 2002; CD-ROM #0409;
[6.7]
Morawski R.Z., Pawłowski Z., Zaremba K., „Undergraduate Studies in Biomedical Engineering at the Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology”, 2002 ASEE Annual Conference, Montreal, June 2002; CD-ROM #1088;
[6.8]
Padée A., Zaremba K., Kurek K., "Parallel Evolutionary Algorithm for Track Reconstruction Optimization on PC Cluster", Proc. Seventh International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, (Zakopane, Poland, Jul. 2006), pp. 211-216;
[6.9]
Sulej R., Zaremba K., Kurek K., "Dynamic Topology Adjustment Algorithm for MLP Networks", Proc. Seventh International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, (Zakopane, Poland, Jul. 2006), pp. 103-110;
[6.10]
Padée A., Padée W., Zaremba K., „Large-Scale Evolutionary Optimization on the Grid: Multiple-Deme Genetic Algorithm in the Globus-Based Environment”, Proceedings of the 6th Cracow Grid Workshop, 2006, Kraków;
[6.11]
Kurjata R., Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Zaremba K., Marzec J., Trybuła A., "Image Reconstruction in Fixed Geometry Optical Tomography", Proc. 4th International Symposium on Process Tomography in Poland (Warsaw, Poland, Sept. 14-15, 2006), pp. 138-139;
[6.12]
Trybuła A., Domański G., Konarzewski B., Pawłowski Z., Marzec J., Zaremba K., Kurjata R., „Single Photon Counting System for Biomedical Applications”, Proc. MeMeA 2007 – IEEE International Workshop on Medical Measurements and Applications (Warsaw, Poland, May 4-5, 2007), CD-ROM;
[6.13]
M. Dziewiecki, R. Kurjata, J. Marzec, R. Sulej, K. Zaremba, M. Ziembicki, „A System for Automated Measurement of Parameters of Large Quantities of MPPC detectors”, Proc. International Workshop on New Photon Detectors, Shinsu, Japan, Jun. 24-26, 2009, available on-line: POS (PD09) 016;
[6.14]
Padée A., Kurek K., Zaremba K., „Double-layer evolutionary algorithm for distributed optimization of particle detection on the Grid”, Vol. 454 (2013), Conf. 1 (24th IUPAP Conference on Computational Physics (IUPAP-CCP 2012)) 012084-1 - 012084-12;
[6.15]
Plonski P., Zaremba K., „Improving Performance of Self-Organising Maps with Distance Metric Learning Method”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7267 (2012), pp. 169-177 (11th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISE 2012, Zakopane, Poland, Apr. 29 – May 03, 2012);
[6.16]
Plonski P., Zaremba K., „Self-Organising Maps for Cassification with Metropolis-Hastings Algorithm for Supervision”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7665 (2012), pp. 149-156 (19th International Conference on Neural Information Processing, (ICONIP)Doha, Quatar, Nov. 11-15, 2012);
[6.17]
ICARUS Collaboration (Antonello A. et al.), „Search for Anomalies in the Neutrino Sector with Muon Spectrometers and Large LArTPC Imaging Detectors at CERN”, Proc. Contribution to the European Strategy for Particle Physics - Open Symposium Preparatory Group (Kracow, Sept. 10-12, 2012), pp. 1-10;
[6.18]
Raczyński L., Rubel T., Zaremba K., „Neural Network-based Method for Peptide Identification in Proteomics”, Proc. Third International Conference: ITIB 2012 (Gliwice, Poland, Jun. 11-13, 2012) in: Piętka E., Kawa J. (eds.): „Information Technologies in Biomedicine”, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7339 (2012), pp. 437-444;
[6.19]
Plonski P., Zaremba K., „Hesitant Neural Gas for Supervised and Semi-supervised Classification”, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 7894 (2013), pp. 474-482 (12th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISE 2013, Zakopane, Poland, June 09-13, 2013);
[6.20]
Płoński P., Zaremba K., „Full and Semi-supervised k-Means Clustering Optimised by Class Membership Hestitation”, Proc. 11th International Conference: ICANNGA 2013 (Lausanne, Switzerland, Apr. 4-6, 2013), LNCS 7824, pp. 218-225;
[6.21]
Rychter A. et al., „Results of Measurements of Photodetectors for the ECAL0 Calorimeter for the COMPASS-II Experiment”, 2014 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) (Seattle, WA, USA, 31 Nov. 08-15, 2014);
[6.22]
Rychter A. et al., „An Automated System for Scanning Micropixel Avalanche Photodiodes with a Fast Amplifier”, 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) (San Diego, CA, USA, 31 Oct.-7 Nov. 2015);
[6.23]
Ziembicki M. et al., „Construction, Performance and Modeling of Compact SciFi Hodoscope for Use in Detector Testing at Various Test Beams”, 2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) (San Diego, CA, USA, 31 Oct.-7 Nov. 2015);
[6.24]
Płoński P., Stefan D., Sulej R., Zaremba K., „Electron Neutrino Classification in Liquid Argon Time Projection Chamber Detector”, Proceedings of the 9th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2015, pp 71-79;
[6.25]
Płoński P., Stefan D., Sulej R., Zaremba K., „Image Segmentation in Liquid Argon Time Projection Chamber Detector”, (International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, Dubai, UAE, Aug. 28-29, ICAISC 2015), Artificial Intelligence and Soft Computing, pp. 606-615;

7. Komunikaty opublikowane na konferencjach krajowych:

[7.1]
Pawłowski Z., Cudny W., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „System współpracujący ze spektrometrem elektronów Augera”, Krajowe Seminarium „Metody badania powierzchni materiałów”, Warszawa 1985;
[7.2]
Cudny W., Pawłowski Z., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „Detektory do spektrometrii efektu Mössbauera”, Ogólnopolskie Seminarium Spektrometrii Mössbauerowskiej „25 lat spektroskopii mössbauerowskiej w Polsce”, Kraków 1986;
[7.3]
Cudny W., Pawłowski Z., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „System wizualizacji danych do autonomicznego spektrometru efektu Mössbauera”, Ogólnopolskie Seminarium Spektrometrii Mössbauerowskiej „25 lat spektroskopii mössbauerowskiej w Polsce”, Kraków 1986, str.195-197;
[7.4]
Pawłowski Z., Cudny W., Marzec J., Walentek J., Zaremba K., „Spektrometr rentgenowskiego promieniowania fluorescencyjnego do zastosowań medycznych”, VII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Kraków 1987, str. 162-163;
[7.5]
Pawłowski Z., Cudny W., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Rentgenowska analiza fluorescencyjna w badaniach zanieczyszczenia środowiska i zatruć organizmów”, Materiały Seminarium „Czujniki w Ochronie Środowiska”, Gdańsk 1994, str. 149–156;
[7.6]
Pawłowski Z., Cudny W., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Metodyka i aparatura do badań in vitro i in vivo składu mineralnego i stężeń pierwiastków śladowych w tkankach”, Materiały Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna - Stan Badań w Polsce”, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa 1994, str. 323–328;
[7.7]
Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Sztuczne sieci neuronowe w kompresji sygnału w elektrokardiografii Holtera”, Materiały I Krajowej Konferencji „Sieci Neuronowe i ich Zastosowania”, Kule 1994, str. 401-406;
[7.8]
Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K., „Sieci neuronowe w przetwarzaniu sygnałów z 12-odprowadzeniowego EKG”, Materiały I Krajowej Konferencji „Sieci Neuronowe i ich Zastosowania”, Kule 1994, str. 347-352;
[7.9]
Pawłowski Z., Cudny W., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „X-ray fluorescence Analysis in in vivo Mesurements of Lead Concentration in Bone”, Proceedings of the 10th Congress of the Polish Society of Medical Physics, Kraków 1995 - Polish Journal of Medical Physics and Engineering (supplement), Vol. 1, No. 1 (1995), str. 243-248;
[7.10]
Pawłowski Z., Cudny W., Marzec J., Konarzewski B., Zaremba K., „Rentgenowska analiza fluorescencyjna w pomiarach in vivo stężenia ołowiu w tkance kostnej”, Materiały naukowe II Sympozjum Polskiej Grupy Badań Struktury Kości „Struktura Kości ‘95”, Warszawa 1995, str. 54-64;
[7.11]
Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K., „Badanie gęstości składowej mineralnej kości metodą cyfrowej radiografii fotodensytometrycznej”, X Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa 1997, str. 861–866;
[7.12]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Domański G., Marzec J., Zaremba K., „Badanie gęstości tkanek kostnych metodą analizy widmowej rozproszonego promieniowania gamma”, X Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Warszawa 1997, str. 867–872;
[7.13]
Pawłowski Z., Marzec J., Domański G., Konarzewski B., Zaremba K., „Zależność precyzji pomiaru od dawki promieniowania i kwantowych wydajności detekcji (DQE) sensorów promieniowania”, Ogólnopolskie Sympozjum „Kontrola Jakości Aparatury Rentgenowskiej pod Kątem Zmniejszenia Narażenia Pacjentów”, Kutno 1997, str. 95-113;
[7.14]
Borecki A., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K., „System z głowicą scyntylacyjną do przesiewowych badań gęstości składnika mineralnego kosci”, Materiały XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej „Fizyka i Inżynieria we Współczesnej Medycynie i Ochronie Zdrowia”, Warszawa 1999, str. 56;
[7.15]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Marzec J., Zaremba K., Domański G., „Spektroskopowa metoda badań in vivo gęstości tkanek kostnych i stężeń ciężkich metali toksycznych w kościach”, Materiały XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej „Fizyka i Inżynieria we Współczesnej Medycynie i Ochronie Zdrowia”, Warszawa 1999, str. 60-61;
[7.16]
Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., Domański G., „Kwantowe wydajności detekcji luminescencyjnych sensorów obrazów radiograficznych”, Materiały XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej „Fizyka i Inżynieria we Współczesnej Medycynie i Ochronie Zdrowia”, Warszawa 1999, str. 64;
[7.17]
Konarzewski B., Pawłowski Z., Domański G., Marzec J., Zaremba K., „Luminescencyjne sensory obrazów radiograficznych – modelowanie i optymalizacja”, Materiały Krajowego Kongresu Metrologii KKM’2001, Warszawa 2001, str. 567-570;
[7.18]
Domański G., Pawłowski Z., Borecki A., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Systemy densytometryczne do przesiewowych badań osteoporozy”, Materiały XII Krajowej Konferencji naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa (2001), str. 289-293;
[7.19]
Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Pawłowski Z., Zaremba K.: „Optymalizacja luminescencyjnych sensorów obrazu do medycznych systemów radiograficznych”, Mat. IV Sympozjum Naukowego: Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock 2002;
[7.20]
Kuriata R., Pawłowski Z., Domański G., Trybuła A., Zaremba K., Marzec J., Konarzewski J., „Laboratoryjny tomograf optyczny o stałej geometrii”, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa (2003), str. 877-882;
[7.21]
Trybuła A., Pawłowski Z., Kuriata R., Domański G., Zaremba K., Marzec J., Konarzewski B., „Laboratoryjny tomograf optyczny o stałej geometrii”, Materiały XIII Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Warszawa (2003), str. 871-876;
[7.22]
Kuriata R., Pawłowski Z., Domański G., Trybuła A., Zaremba K., Marzec J., Konarzewski B., „Laboratoryjny tomograf optyczny o stałej geometrii”, (Fixed Geometry Laboratory Optical Scanner), Mat. XIII Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Tom II Biopomiary, Gdańsk, 2003, str. 877-882;
[7.23]
Trybuła A., Pawłowski Z., Kuriata R., Domański G., Zaremba K., Marzec J., Konarzewski B., „Urządzenie do pomiaru rozkładów powierzchniowych światła rozproszonego w uwarstwionych strukturach biologicznych”, Mat. III Krajowej Konferencji Naukowej „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, Tom II Biopomiary, Gdańsk, 2003, str. 871-876;
[7.24]
Trybuła A., Kuriata R., Domański G., Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Nieinwazyjne badania funkcjonalne tkanek metodą optyczną”, Mat. Ogólnopolskiej Konferencji: Fizyka i Inżynieria we Współczesnej Medycynie i Ochronie Zdrowia – Szanse i Wyzwania Członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, 2005, str. 140-141;
[7.25]
Kuriata R., Trybuła A., Domański G., Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Wykorzystanie wiedzy a-priori w tomografii optycznej”, Mat. Ogólnopolskiej Konferencji: Fizyka i Inżynieria we Współczesnej Medycynie i Ochronie Zdrowia – Szanse i Wyzwania Członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa, 2005, str. 140-141;
[7.26]
Kuriata R., Trybuła A., Domański G., Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., "Rekonstrukcja obrazu w dyfuzyjnej tomografii optycznej z wykorzystaniem wiedzy a-priori", Mat. XIV Krajowej Konferencji Naukowej – Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa 2005, str. 703-708;
[7.27]
Trybuła A., Kuriata R., Domański G., Pawłowski Z, Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., "System do badania funkcjonalnego tkanki metodą optyczną", Mat. XIV Krajowej Konferencji Naukowej – Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Częstochowa 2005, str. 715-720;
[7.28]
Trybuła A., Domański G., Kuriata R., Pawłowski Z., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., "Wielokanałowy system do badania ukrwienia tkanek metodą optyczną", Mat. VII Sympozjum – Modelowanie i Pomiary w Medycynie, Krynica, 2005, str. 175-180;
[7.29]
Trybuła A., Konarzewski B., Domański G., Pawłowski Z., Marzec J., Zaremba K., Kuriata R., "System zliczania pojedynczych fotonów do celów biomedycznych", Mat. V Sympozjum Naukowego Techniki Przetwarzania Obrazu, Serock, 2006, str. 170-173;
[7.30]
Rubel T., Pawłowski Z., Raczyński L., Zaremba K.: „Metody analizy danych z sekwencjonowania w badaniach proteomicznych wykorzystujących spektrometrię mas”, Mat. XV Krajowej Konferencji Naukowej – Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Wrocław, 2007, str. 257-259;
[7.31]
A. Trybuła, G. Domański, B. Konarzewski, K. Zaremba, J. Marzec: „Modelowanie odpowiedzi hemodynamicznej w badaniach mózgu technika optyczną”, Mat. IX Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie” MPM 2009, Krynica, 10-14 maj 2009;
[7.32]
Dziewiecki M. et al.: „Eksperymentalne urządzenie do pomiaru grubości rogówki”, Mat. XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 2010, str. 101-107;
[7.33]
Smolnik A. et al., „Model ugięcia rogówki w tonometrii aplanacyjnej”, Mat. XVI Krajowej Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Warszawa, 2010, str. 186-190.

8. Pozostałe publikacje:

[8.1]
Pawłowski Z., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Badania biokinetyki ołowiu”, Bioinżynieria, Priorytetowy program naukowo-badawczy, zeszyt 1, 1997, str. 143-154;
[8.2]
Domański G., Pawłowski Z., Marzec J., Zaremba K., Konarzewski B., „Optymalizacja aparatury do skaningowego badania gęstości kości”, Bioinżynieria - Program Naukowo-Badawczy, Oficyna Wydawnicza PW (2000), str. 73-82;
[8.3]
Pawłowski Z., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., „Kwantowa wydajność detekcji promieniowania i funkcja przenoszenia modulacji luminescencynych sensorów obrazów radiograficznych”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria „Elektronika”, z. 130 (2001), str. 37-56;
[8.4]
Pawłowski Z., Domański G., Konarzewski B., Marzec J., Zaremba K., Borecki A., „Skaner scyntylacyjny do badań przesiewowych osteoporozy”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria „Elektronika”, z. 130 (2001), str. 57-71;
[8.5]
Zaremba K., Marzec J., Pawłowski Z., Konarzewski B., Domański G., „ECG Noise Suppression Using the Singular Value Decomposition Method”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Seria „Elektronika”, z. 130 (2001), str. 5-19;
[8.6]
Modelski J., Zaremba K.: "Instytut Radioelektroniki – wczoraj, dziś, jutro", Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 10 (2005), str. 356-361;
[8.7]
Cichocki J., Zaremba K. (edytorzy): "XXXV lat Instytutu Radioelektroniki", Warszawa, 2005;
[8.8]
Zaremba K., Modelski J.: „Instytut Radioelektroniki”, Przegląd Telekomunikacyjny, nr. 10 (2006), str. 299-301;
[8.9]
Zaremba K., Pałko T., Golnik N., Brzeski P., „Inżynieria biomedyczna w Politechnice Warszawskiej”, Elektronika, konstrukcje, technologie, zastosowania, nr. 4/2008, str. 100-106;
[8.10]
J. Cichocki, K. Zaremba (edytorzy): "XL lat Instytutu Radioelektroniki czyli czterdzieści lat minęło jak jeden dzień", Warszawa, 2010, 166 str.;
[8.11]
K. Zaremba, R. Romaniuk: „Inżynieria biomedyczna i jądrowa” (Biomedical and Nuclear Engineering), w: R. Z. Morawski (ed.), Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na progu XXI wieku, 2001-2011, zbiór esejów pod redakcją Romana Z. Morawskiego, wydany z okazji Jubileuszu Sześćdziesięciolecia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Oficyna Wydawnicza PW (2011), pp. 191-204.;
[8.12]
Orzechowska K., Rubel T., Kurjata R., Zaremba K., „A distributed algorithm for protein identification from tandem mass spectrometry data”, Applied Computer Science 18 (2022), nr. 2, 22 pp.

9. Wybrane raporty techniczne:

[9.1]
Pawłowski Z., Cudny W., Jaszczur K., Marzec J., Zaremba K., „Analizator fluorescencji rtg ANFLU-2”, 5-tomowa dokumentacja wdrożeniowa (1990);
[9.2]
Zaremba K., „New H2 Check task, Program Description and User’s Guide”, CERN/SMC Report SMC/92/29, CERN, Genewa, 1992;
[9.3]
Layda T., Zaremba K., „New H2 Check task, Program Description and User’s Guide, updated version”, CERN/SMC Report SMC/93/15, CERN, Genewa, 1993;
[9.4]
Ketel T., Steinmetz A., Zaremba K., „Halo measurements at 190 GeV in SMC”, CERN/SMC Report SMC/95/31, CERN, Genewa, 1995;
[9.5]
Ketel T., Rondio E., Zaremba K., „Trigger 15 – hardware”, CERN/SMC Report SMC/95/24, CERN, Genewa, 1995;
[9.6]
Steinmetz A., Zaremba K., „Halo measurements at 100 GeV in SMC”, CERN/SMC Report SMC/96/11, CERN, Genewa, 1996;
[9.7]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., „Straw Tubes Electrical Properties”, CERN/COMPASS Note 1998-10, CERN, Genewa, 1998;
[9.8]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., „Straw Tubes Electrical Properties, Part II”, CERN/COMPASS Note 1999-1, CERN, Genewa, 1999;
[9.9]
Marzec J., Zaremba K., Pawlowski Z., Konarzewski B., „EMI suppression properties of the chokes in the external magnetic fields”, CERN/COMPASS Note 2000-9, CERN, Genewa, 2000;
[9.10]
Marzec J., Zaremba K., Pawlowski Z., Konarzewski B., „Tests of the ASD8 chips - methods and results”, CERN/COMPASS Note 2000-10, CERN, Genewa, 2000;
[9.11]
Marzec J., Zaremba K., Pawłowski Z., Konarzewski B., „Electromagnetic Interference (EMI) Problems in HEP Experiments”, CERN/COMPASS Note 2001-1, CERN, Genewa, 2001;
[9.12]
Marzec J., Zaremba K., Pawlowski Z., Konarzewski B., „Noise and electromagnetic interference in the straw chambers - results of measurements and analysis”, CERN/COMPASS Note 2002-3, CERN, Genewa, 2002;
[9.13]
Sulej R., Zaremba K. et al., „Search for CC tau neutrino interactions in CNGS beam using neural networks”, ICARUS/TM-04/12 (2004) pp. 1-26 – ICARUS Internal Note;
[9.14]
Davkov K., Zaremba K. et al., „Development of straw tubes for high-rate capability application” – CBM Progress Report, 2006, pp. 38;
[9.15]
ICARUS Collaboration (Rubia C. et al.), „ICARUS T600 (CNGS2) Status Report”, Technical Report, CERN-SPSC-2010-019/SPSC-SR-063 (2010);
[9.16]
ICARUS Collaboration (Antonello M. et al.), „A comprehensive search for „anomalies” from neutrino and anti-neutrino oscillations at large mass differences (Δm2≈1eV2) with two LAr–TPC imaging detectors at different distances from the CERN-PS”, Technical Proposal, CERN-SPSC-2011-033/SPSC-P-345.
[9.17]
ICARUS (Antonello M. et al.) and NESSIE (Benettoni M. et al.) Collaborations, „Search for „anomalies” from neutrino and anti-neutrino oscillations at Δm2≈1eV2 with muon spectrometers and large LAr–TPC imaging detectors”, Technical Proposal, CERN-SPSC-2012-010/SPSC-P-347, arXiv:1203.3432;
[9.18]
The DUNE Collaboration (Abi B. et al.), „The Single-Phase ProtoDUNE Technical Design Report”, Technical Report (2017), arXiv:1706.07081, 165 pp.;
[9.19]
T2K Collaboration and J-PARC Neutrino Facility Group (Abe K. et al) – „J-PARC Neutrino Beamline Upgrade”, Technical Report”, arXiv:1908.05141 (2019), 127 pp.;
[9.20]
T2K Collaboration (Abe K. et al.): „T2K ND280 Upgrade - Technical Design Report”, arXiv:1901.03750 (2019), 196 pp.;
[9.21]
COMPASS++/AMBER Collaborations (Adams B. et al.), „Proposal for Measurements at the M2 beam line of the CERN SPS Phase-1: 2022-2024”, Technical Proposal, CERN-SPSC-2019-022/SPSC-P-360;
[9.22]
Barbi M. et al., „A Water Cherenkov Test Beam Experiment for Hyper-Kamiokande and Future Large-scale Water-based Detectors”, Technical Proposal, CERN-SPSC-2019-042/SPSC-I-254 (2019);
[9.23]
Barbi M. et al., „Proposal for A Water Cherenkov Test Beam Experiment for Hyper-Kamiokande and Future Large-scale Water-based Detectors”, Technical Proposal, CERN-SPSC-2020-005/SPSC-P-365 (2020).