Kształcenie kadry:

Stan na dzień 12 lutego 2024 r.

1. Opieka nad doktorantami:

1.1. Obronione prace doktorskie:

2. Recenzje prac doktorskich

3. Recenzje rozpraw habilitacyjnych

4. Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych

5. Recenzje wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora