Wybrane osiągnięcia:

Liczba publikacji: 224 (plus 18 publikacji w otwartej bazie arXiv) – w tym ponad 170 publikacji z listy JCR.

10 najczęściej cytowanych publikacji:

Dane bibliometryczne z dnia 28 maja 2020 roku (skorygowane przez autora):

Najważniejsze projekty badawcze, którymi kierowałem:


Nazwy projektów nie niosą zbyt wielu informacji, więc garść wyjaśnień. Miałem szczęście, wraz z zespołem, brać udział w badaniach zmierzających do wyjaśnienia fundamentalnych zagadek współczesnej fizyki i to jest dla nas najważniejsze. Te zagadki można sformułować następująco:


Wyniki badań, do których mieliśmy szansę wnieść znaczący udział, zaowocowały poważnym wkładem we współczesną naukę. Przede wszystkim zachwiały filarem jednej z najważniejszej teorii współczesnej fizyki, jaką jest tzw. Model Standardowy, sformułowany na początku lat 70. W latach 80. potwierdzono eksperymentalnie większość jego przewidywań, w roku 2012 odkryto postulowane przez teorię istnienie „boskiej cząstki” – bozonu Higgsa. Eksperymenty, w których mieliśmy udział, obaliły jedno z założeń tej teorii – że neutrino jest cząstką nieposiadającą masy. To zrodziło nowe wyzwanie współczesnej fizyki – modyfikacji Modelu Standardowego. Temu ma służyć nowy eksperyment fizyczny ogromnej skali – Hyper-Kamiokande, do którego zostaliśmy zaproszeni. Podejmujemy to wyzwanie z niesłabnącym entuzjazmem.

Najważniejsze projekty wdrożeniowe, którymi kierowałem:

Największe powody do dumy w dziedzinie nauki:

Pobyty w naukowych ośrodkach zagranicznych:

Wieloletnia współpraca z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN (Genewa) – członek CERN od 1989 roku. Obecnie pozycja „team leader”. Stałe pobyty w CERN, w tym:


Wizyty (1-4 tygodnie) w ramach programów TEMPUS w:


Wizyty w ośrodkach partnerskich w ramach realizacji projektów badawczych, między innymi w:

Działalność dydaktyczna:

Kształcenie kadry - obronione prace doktorskie:

Działalność organizacyjna w ramach uczelni:

Działalność poza uczelnią:

Nagrody i odznaczenia:

Obok wymienionych nagród dumny jestem z dwukrotnie otrzymanego pucharu dla najlepszego zawodnika (MVP) na cyklicznych turniejach siatkówki drużyn rektorsko-dziekańskich pomiędzy Politechniką Warszawską a Wojskową Akademią Techniczną.